ข่าวสารและกิจกรรม

คลัง

December 2017

MIDA GROUP จัดกิจกรรมปีใหม่ 2561

โพสต์แล้ว December 23, 2017
หมวดหมู่ ข่าวบริษัท
     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560  MIDA GROUP จัดกิจกรรมปีใหม่ 2561

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งขายเงินลงทุนใน บจก.แมกซ์ เรียล เอสเตท , บจก. แมกซ์ โฮเทล รามคำแหง , บจก.ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู , บจก.เม็มโมรี มาสเตอร์ แอลอีดี

โพสต์แล้ว December 20, 2017
     บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 25/2560  ได้อนุมัติขายหุ้นสามัญ

อ่านเพิ่มเติม »

MIDA มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

โพสต์แล้ว December 16, 2017
หมวดหมู่ ข่าวบริษัท
คุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

อ่านเพิ่มเติม »

กําหนดวันใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MIDA-W2 (ครั้งที่ 2)

โพสต์แล้ว December 13, 2017
     ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MIDA-W2) โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม »