เกี่ยวกับเรา

นโยบาย
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในภาคธุรกิจการขายเช่าซื้อสินค้า ที่ก่อตั้งโดยคนไทย
และเป็นของคนไทย โดยมีนโยบายการขายเช่าซื้อพร้อมบริการก่อน
และหลังการขายแบบ ครบวงจร และถึงที่หมาย และมุ่งเน้นที่จะช่วยให้ประชาชนทุกระดับชั้นในประเทศ
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากยิ่งขึ้น ตามคำขวัญของบริษัท เพิ่มความสุขทุกครอบครัว
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการขายเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และรถจักรยานยนต์ พร้อมให้บริการก่อนและหลังการขายถึงที่พักอาศัย 
ซึ่งที่ผ่านมาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยเฉพาะประเภทภาพ และเสียง
​เป็นสินค้าขายเช่าซื้อหลัก
โดยบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต/จัดจำหน่ายหลากหลายยี่ห้อ อาทิ แอลจี (LG)
พานาโซนิค (Panasonic) ซัมซุง (Sumsung) ชาร์ป (Sharp)
โตชิบา (Toshiba) ฮาตาริ (Hatari) โซเกน (Soken) สามารถ (Samart)
และมิตซูมารุ (Mitsumaru) ในการขายเช่าซื้อนั้นบริษัทฯ ให้บริการก่อน และหลังการขายแก่ลูกค้าถึงที่พักอาศัยแบบ

“ครบวงจรและถึงที่หมาย”
​อาทิ บริการสาธิตสินค้าและทดลองการใช้งาน บริการจัดส่งสินค้า
บริการเก็บเงินค่างวด ผ่อนชำระและบริการซ่อมบำรุงสินค้าถึงที่พักอาศัยของลูกค้า รวมทั้งบริการรับประกันสินค้าตลอดช่วงระยะเวลาผ่อนชำระ
บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวด ตั้งแต่ 3-24 เดือน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและความสามารถในการผ่อนชำระ
ของลูกค้าเช่าซื้อแต่ละราย
ปี 2560  บริษัทฯ มีสำนักงานทั้งหมด 99 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ 1 แห่ง
สำนักคลังสินค้ากลาง 1 แห่ง และสำนักงานสาขาที่ดำเนินการขายเช่าซื้อจำนวน 97 แห่ง ใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ และสาขาต่างประเทศอีก 1 แห่ง
ส่วนใหญ่ครอบคลุมในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทฯ
​เน้นการขายเช่าซื้อให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายย่อยระดับกลาง - ล่าง ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ
ประวัติความเป็นมา
MIDA ก่อตั้งขึ้นปี 2534 ภายใต้ชื่อ "บริษัท นครปฐม ไมด้า 1991 จำกัด" โดย นายกมล เอี้ยวศิวิกูล และนายธเนศ ดิลกศักยวิฑูร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในปี 2540 ได้เริ่มหันมาดำเนินธุรกิจการขายเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายย่อยระดับกลาง-ล่าง ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด"
ในปี 2545 บริษัทเพิ่มประเภทสินค้าขายเช่าซื้อ คือ เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้าน และเพิ่มบริการสินเชื่อให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อชั้นนำ
เดือน กรกฎาคม 2546 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 520 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 500 ล้านบาท

​เดือน พฤศจิกายน 2546 บริษัทเริ่มขายเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยผ่านสาขาของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ
เดือน กรกฎาคม 2548 บริษัทเริ่มการรับจัดไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์เก่า
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 80 สาขา ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ 1 สาขา
เดือน มิถุนายน 2557 บริษัทได้ลงทุนและจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดงานกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

​เดือน พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไมด้า เอเจนซี่ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ชื่อบริษัท พร้อมพริ้นติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตป้ายโฆษณา สื่อโฆษณา และสื่อพิมพ์ต่างๆ
เดือน กรกฎาคม 2558 บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมด้า จำกัด มีวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการบริหารจัดการทรัพย์สินที่รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน

​เดือน พฤศจิกายน 2558 บริษัทลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพจรัญ จำกัด มีวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน