นักลงทุนสัมพันธ์

EVENTS

ข่าวหลักทรัพย์ | ดูทั้งหมด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาว ฐิติพร สมใจ 

โทร : 02- 434-2390-7 
แฟ็กซ์ : 02-433-5364 
Email : thitiporn.s@midaassets.com
ขอบคุณสำหรับความสนใจ หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย เกี่ยวกับการลงทุน สามารถส่งคำถาม หรือ ข้อสงสัยโดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง
*จำเป็นต้องกรอก
ชื่อ-นามสกุล:*
โทรศัพท์:
อีเมล์:*
หัวข้อ:*
ข้อความ:*

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 21 มีนาคม 2565

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

นางชลธิชา ดิลกศักยวิทูร

น.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล

น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล

นายสุวัฒน์ชัย ปัญยาจิรวุฒิ

น.ส.ปัฐมา ณัฐวุฒิ

นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ

น.ส.ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล

นายวัชริวัติ เอี้ยวศิวิกูล

นางทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ

นายกมล เอี้ยวศิวิกูล

281,706,358

213,400,065

202,546,483

137,073,436

116,873,658

99,697,500

99,320,132

98,840,652

84,097,584

78,366,715

11.25

8.52

8.09

5.47

4.67

3.98

3.97

3.95

3.36

3.13

1. นางชลธิชา ดิลกศักยวิทูร
จำนวนหุ้น:281,706,358
ร้อยละ:11.25
2. น.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล
จำนวนหุ้น:213,400,065
ร้อยละ:8.52
3. น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล
จำนวนหุ้น:202,546,483
ร้อยละ:8.09
4. นายสุวัฒน์ชัย ปัญยาจิรวุฒิ
จำนวนหุ้น:137,073,436
ร้อยละ:5.47
5. น.ส.ปัฐมา ณัฐวุฒิ
จำนวนหุ้น:116,873,658
ร้อยละ:4.67
6. นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
จำนวนหุ้น:99,697,500
ร้อยละ:3.98
7. น.ส.ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล
จำนวนหุ้น:99,320,132
ร้อยละ:3.97
8. นายวัชริวัติ เอี้ยวศิวิกูล
จำนวนหุ้น:98,840,652
ร้อยละ:3.95
9. นางทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ
จำนวนหุ้น:84,097,584
ร้อยละ:3.36
10. นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
จำนวนหุ้น:78,366,715
ร้อยละ:3.13

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท    บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

 
  เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
 
ประเภทธุรกิจ​​ 
  ดำเนินธุรกิจขายเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน (Electrical Home Appliance) พร้อมบริการก่อนและหลังการขายถึง ที่พักอาศัยและประกอบธุรกิจด้านพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
 
เลขทะเบียนบริษัท   107546000059
โทรศัพท์   + 66 2 434 2390 - 7
โทรสาร   + 66 2 433 5364
เว็บไซต์   www.midaassets.com
ทุนจดทะเบียน (บาท)   1,565,059,804.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)   1,252,047,843.50 บาท