บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) (MIDA) ที่ระดับ "BBB-" โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลกำไรที่สม่ำเสมอจากบริการสินเชื่อซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดำเนินงานโดยบริษัทเอง สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไมด้า ลาว จำกัด อันดับเครดิตมีข้อจำกัดจากสถานภาพทางตลาดของธุรกิจเช่าซื้อที่ค่อนข้างเล็ก รวมทั้งฐานรายได้ที่ค่อนข้างน้อยของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ ภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังคงสูงอาจเป็นข้อจำกัดในการขยายฐานรายได้ของบริษัทในระยะสั้นถึงระยะปานกลางอีกด้วย