เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561  นายวิสูตร  เอี้ยวศิวิกูล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  ไมด้า แอสเซ็ท  จำกัด(มหาชน)  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน  ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านลำพยา  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประโยชน์ด้านการศึกษาเล่าเรียน