เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560  นายวิสูตร  เอี้ยวศิวิกูล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  ไมด้า แอสเซ็ท  จำกัด(มหาชน)  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน  ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(ประชารัฐบำรุง)  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประโยชน์ด้านการศึกษาเล่าเรียนต่อไป